Dinh Anh Thi


A place where I show a part of my life
Hi friends! I'm Thi, a guy who is curious about everything, please step to About me to understand me more. I'm also the founder of Math2IT.com, a Vietnamese site for intuitive knowledge (Maths, LaTeX, Education and Technology). My blog posts in this site are mainly in Vietnamese. If you have interests, don't forget to share and keep in touch with me at [email protected].

Recent professional activities

see all list

 • 11-16 Dec 2016
  Attending the anniversary conference of "10 years of French-Vietnamese master in applied mathematics" at Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam
  Conference topic: "Analysis, Probability and their applications" Reference link.
 • 25 Jan 2016
  Attending the third meeting about Maths, Biology and Medicine of Université Sorbonne Paris Cité at University Paris 13, France.
  My talk's topic "Finite element approximation of the biofilm growth model." Reference link.
 • 15-16 Dec 2015
  Attending the seventh workshop on Generic Solvers for PDEs: FreeFem++ and its Applications at University Paris 6, France.
  My talk's topic "Simulating some interface problems with FreeFem++." Reference link.

Recent projects

see all projects

A Vietnamese site for intuitive knowledge (Maths, LaTeX, Education and Technology).
A Vietnamese site where I write all about Maths and Information Technology for the beginners in an intuitive style.
A Matlab library for Nitsche - Extended Finite Element Method.

Recent read books

see all books

Latest sketches

see all sketches

Latest blog posts

see more

Latest status

see all status

 • "Người cũ còn thương", video nhẹ nhàng, câu từ ý nhị, anh MC nói chuyện hay quá. Tình cảm xưa cũ là một cái gì đó khó nói, khó chia sẻ và dễ gây hiểu lầm, chỉ có ta mới hiểu. Video bài hát.

 • Đầu óc của bạn phải đủ phức tạp để có thể nói ra một cách đơn giản những điều phức tạp.

 • "Tại sao bạn thân không nên sống chung?" Có thể dùng câu trả lời này để trả lời cho câu "Tại sao người Việt hay sính ngoại?" được.

 • Có một bạn ghi vầy, thấy hay. "Em muốn cố gắng kiếm tiền, không phải vì em yêu tiền, mà là vì đời này, em không muốn vì tiền mà ở bên cạnh một ai đó, và cũng không muốn vì tiền mà rời xa ai đó"

Say hello

Take a chat starting with an email, why not?