Những tựa sách có chứa link là nơi tôi ghi cảm nhận và giới thiệu của mình về quyển sách đấy. Đây cũng là nơi tôi ghi tóm tắt về tác phẩm đó để sau này xem lại. Bạn cũng có thể xem những câu nói, những đoạn trích hay tôi lọc được từ những quyển sách tôi đọc tại đây.

Already-read books


To-read books

 • Chúa trời có phải là nhà toán học - Mario Livio (đã đọc 25%).
 • Khuyến học - Fukuzawa Yukichi (đã đọc được 50%)
 • Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Andrew Matthews (đã đọc được 2/6 quyển)
 • Mathematics for the nonmathematician - Morris Kline
 • Tuyển tập Nam Cao - Nam Cao
 • Thế giới phẳng - Thomas L. Friedman
 • Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (đang đọc)
 • Đắc nhân tâm - Dale Carnegie (đã đọc 10%)
 • Pourquoi les maths - Guillaume Tomasini (tiếng Pháp)
 • Nguyên lý 80/20 - Richard Koch (đã đọc 50%)
 • Bóng hình của gió - Carlos Ruiz Zafón
 • Lược sử thời gian - Stephen Hawking (đã đọc 50%)
 • Thế giới lượng tử kỳ bí - Silvia Arroyo Camejo
 • Lòng người mênh mang (2 tập) - Hoàng Hồng Minh
 • Chuyển đổi lớn - Nicholas Carr (đã đọc 20%)
 • How not to be wrong - Jordan Ellenberg
 • Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường - Nhiều tác giả
 • Những con chim ẩn mình chờ chết - Colleen McCullough
 • Tầm Tần ký - Huỳnh Dị (đã đọc 30%)
 • Bảng đỏ cho xứ bìm bìm - Võ Diệu Thanh
 • The Language of Mathematics - Keith J. Devlin
 • Journey through Genius - William Dunham
 • Mathematics of Life - Ian Stewart
 • What Is Mathematics? - Richard Courant
 • Vào trong hoang dã - Erin Hunter
 • Một mình ở châu Âu - Phan Việt
 • Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano
 • Cô gái trong trang sách - Guillaume Musso
 • L'instant présent - Guillaume Musso