Hi! I'm Thi, a guy who is curious about everything, please step to About me to understand me more. I'm also the founder of Math2IT.com, a Vietnamese site for intuitive knowledge (Maths, LaTeX, Education and Technology).

My blog posts in this site are mainly in Vietnamese, if you have interests, don't forget to share and keep in touch with me at dinhanhthimail@gmail or contact@dinhanhthi.com.

My reading list | See all

Tuyển tập Nam Cao
Nam Cao
Tôi đi học
Nguyễn Ngọc Ký

Latest posts

Những status ngắn

| Con người khác con vật ở chỗ biết suy tư. Người này khác người kia ở chỗ suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ ít, biết... [Read More]

Note on Rubik 4x4

| Tập chơi rubik đủ các loại từ 2x2 đến 5x5 và thêm loại rubik Megaminx, Pyraminx và Rubik Mirror. Topic này lập ra không nhằm... [Read More]

Note on FreeFem++

| FreeFem++ là ngôn ngữ lập trình tính toán, dựa trên nền tảng của C++, chuyên dùng để giải các phương trình vi phân đạo hàm... [Read More]

Note on Rubik 3x3

| Tập chơi rubik đủ các loại từ 2x2 đến 5x5 và thêm loại rubik Megaminx, Pyraminx và Rubik Mirror. Topic này lập ra không nhằm... [Read More]

Note on Rubik 2x2

| Tập chơi rubik đủ các loại từ 2x2 đến 5x5 và thêm loại rubik Megaminx, Pyraminx và Rubik Mirror. Topic này lập ra không nhằm... [Read More]

Note on Jekyll

| Trang blog này được viết dưới nền tảng của Jekyll và host bởi Github Pages. Bài viết ghi lại những lưu ý khi code với... [Read More]