Hi! I'm Thi, a guy who is curious about everything, please step to About me to understand me more. I'm also the founder of Math2IT.com, a Vietnamese site for intuitive knowledge (Maths, LaTeX, Education and Technology).

My blog posts in this site are mainly in Vietnamese, if you have interests, don't forget to share and keep in touch with me at dinhanhthimail@gmail or contact@dinhanhthi.com.

My reading list | See all

Thư gửi nhà toán học trẻ
Ian Stewart
Tuyển tập Nam Cao
Nam Cao

Latest posts

Đọc sách và ước mơ

| Rất quan trọng những người biết tưởng tượng, biết cầu tiến. Tuy nhiên bạn sẽ không làm được gì nếu như chỉ có ý tưởng,... [Read More]

Dạy gì cho con?

| Khi bắt đầu xốc lại vai trò của giáo dục trong gia đình, thường câu hỏi đầu tiên mà các bậc phụ huynh phải đặt... [Read More]