Ngày lễ lên trường

HÔM QUA là ngày chủ nhật, lại là ngày nghỉ hè bên này nên trường đóng cửa toàn bộ, chỉ chừa một lối đi duy nhất. Em ta lon ton lên trường gặp ngay một chú bảo vệ. Theo lệ thường thì chỉ cần xuất trình thẻ nhân viên (thẻ professionnelle) là họ sẽ cho vào nhưng do hôm nay là ngày cuối tuần lại đúng vào dịp lễ nữa nên nó phải ký tên vào một tờ giấy.

Thế là chú bảo vệ lụi cụi xem xét trong đống giấy ra danh sách nhân viên của các lab trong trường để kiếm tên thằng nhỏ. Không thấy. Chú kiếm lại lần nữa, lần này có sự giúp đỡ của nó, cũng không thấy. Chú ta mới bảo là “Tu” không có tên trong danh sách này thì không được vào! Đó là quy định. Chú ta dùng “Tu” thay vì dùng “Vous”, chứng tỏ có một sự “không xem trọng” ở đây. Có lẽ nó là người châu Á.

Nó mới ngó qua xấp giấy và tờ danh sách lab của nó, phát hiện ra đây là họ lấy từ trang web của các lab, in ra danh sách nhân viên. Mà lạ lạ trong xấp giấy này chỉ có dãy tên từ chữ E trở đi, tức thiếu đi dãy tên từ chữ A đến D, trong đó tên nó bắt đầu bằng DINH nên thiếu là phải. Nó mới bảo y như vậy mà chú ta cũng không chịu. Rồi nó mới nói khi nãy có một người bạn của nó vừa vào trường xong, giờ gọi người ấy ra xác nhận giúp được không? Chú ta bảo được và chờ.

Một lát sau người bạn nó ra, ai dè cũng lại kiếm kiếm trong xấp giấy rồi nói y chang vậy. Lần này người bạn của nó cẩn thận hơn khi in ra danh sách đầy đủ nhân sự khoa Toán, trong đó có tên nó và tên tất cả những người từ A-D. Nhưng chú bảo vệ nhất quyết theo nguyên tắc bảo là không được, và gọi hỏi ý kiến của sếp. Trong lúc gọi, nó nghe được chú ta gọi tụi nó là dân “Chinoise” (Trung Quốc), nó tức mình quá mới nói là tụi nó là dân Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Chú ta cười trừ rồi xin lỗi.

Một lát sau, ông sếp lon ton chạy ra, cũng làm quy trình kiếm tìm y chang xong bảo không được. Bạn nó mới bảo y chang nó vụ thiếu chữ A-D, lần này ông xếp có vẻ “thông minh” hơn tí bảo là “có thể lắm” rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Ai dè tờ giấy nó nằm ở một chỗ không ai ngờ tới. Và nó được cho vào!

HÔM NAY, 7h30 sáng, nó đã lẹt đẹt có mặt ở đúng ngay vị trí hôm qua. Cũng lại cái chú hôm qua nhưng hôm nay với một thái độ hoàn toàn khác. Mặt tươi cười đi lại, bảo là “Nay đi sớm thế?” và ông ấy đã dùng từ “Vous” với nó. Lại còn chìa tay ra để bắt tay nữa. Nó cũng niềm nở chào lại, hỏi thăm sức khỏe đồ và ký tên không cần duyệt nữa vì mặt nó đã bị “nhận dạng” sau cái vụ hôm qua rồi. Nghĩ lại cũng thú vị.

You may like?

see all posts

Top