Không biết từ bao giờ tôi xem việc viết lách là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Có lẽ nó đến từ việc thiếu đi một ai đó đồng điệu để san sẻ nên tôi chọn viết như là một cách chia sẻ suy nghĩ của mình.

Tự truyện

Nghĩ suy

Thư gởi Ba La

Sáng tác