Suy nghĩ của tôi về thế giới quan, về con người ở cuộc sống hiện tại lẫn quá khứ.