Những bài cảm nhận, kỷ niệm của tôi trong những chuyến đi và cuộc sống ngoài bờ cõi Việt Nam. Những cái mới lạ xen lẫn thân quen ở xứ người.