Hi! I'm Thi, a guy who is curious about everything, please step to About me to understand me more. I'm also the founder of Math2IT.com, a Vietnamese site for intuitive knowledge (Maths, LaTeX, Education and Technology).

My blog posts in this site are mainly in Vietnamese. If you have interests, don't forget to share and keep in touch with me at [email protected].

My reading list | See all

Đừng bao giờ đi ăn một mình
Keith Ferrazzi & Tahl Raz
Viktor Emil Frankl

Latest blog posts | See more

Topics in this blog : My life - My thought - My sketches - My novels - My poems - My reading list.

You are on page 2 of 13

Quẳng gánh lo đi và vui sống

| Đây là quyển sách tôi được tặng bởi cô giáo hướng dẫn thực tập sư phạm năm thứ 4, cô Ngọc. Hồi ấy tôi thực tập ở trường Giồng Ông Tố, Quận 2, Tp.HCM với...

Thư gởi Ba La - sống bình thường

| Ba La mến, Dạo này A thấy mệt, mệt không hẳn vì công việc nhiều, nó đã nhiều từ hồi đầu năm rồi, mệt vì A thấy thiếu hụt một cái gì đó trong cuộc...

Nghệ thuật của trang web hỏi đáp

| Một trong những điểm làm nên thành công của Stack Exchange chính là sự thông thái của những người trả lời lẫn người hỏi. Những người có chuyên môn cực cao sẵn sàng vào giải...

Lần đầu thấy trăng

| Lần đầu thấy trăng là một tiểu thuyết giáo dục. Tác giả mượn những con người, hình ảnh và cốt truyện để nói về một phần thực trạng giáo dục của Việt Nam ngày nay,...

Nghĩ khác

| Khi bắt tay vào làm một cái gì đó MỚI và KHÁC NGƯỜI. Điều đầu tiên là sẽ bị trù dập vì đó là tâm lý chung của con người, nhất là người VN giai...

Dám nghĩ nhưng sợ làm

| Hôm nay dự seminar (buổi thảo luận chuyên đề) của một bạn người Ý dành cho đối tượng là các nghiên cứu sinh (NCS) trong cùng khoa. Bạn ấy nói tiếng Pháp vì đa số...

Từ TOÁN ra ĐỜI

| Trong Toán có một phép gọi là “nội suy”. Phép này cho ta dự đoán một hàm số là gì khi biết giá trị của nó tại một số điểm. Nó cũng giống như việc...

Tôi chọn một niềm vui

| Nghĩ lại càng lớn ta càng “bớt vui” đi. Ta suy nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, mệt nhiều hơn và muốn ngủ nhiều hơn thay vì muốn vui. Thậm chí có đôi lúc ta...