Tôi có rất nhiều ý tưởng về việc viết tiểu thuyết nhưng do trình độ hạn chế về mặt viết lách nên không dám thể hiện nhiều. Loạt bài viết này là những cố gắng của tôi trong việc hiện thực hóa sở thích trái ngành của mình.