Hồi ức là những điều không thể quên nhưng lại rất hay dễ phai nhòa. Viết lại cuộc sống giúp tôi lưu giữ lại những kỷ niệm và suy nghĩ của mình trong quá khứ. Khi nhìn lại chúng, tôi có cái nhìn toàn diện hơn về con người của mình ở cả hiện tại lẫn quá khứ.