Xem lại phần 4các phần trước.

Hình này tôi vẽ tặng nhân dịp sinh nhật của ấy.

Vẽ bèo

Tôi đặt tên cho bức hình dưới đây là “Tiếng gọi nơi hoang dã”, khá giống với tính cách, tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại khi tôi vẽ bức tranh này. Tôi giống và muốn như một con sói, tự do, kiêu hãnh, mạnh mẽ và muốn thể hiện bản thân.

Tiếng gọi nơi hoang dã

Đây là quá trình vẽ bức tranh trên.

Tiếng gọi nơi hoang dã

Còn nữa…