Xem lại phần 2.

Phần này cho thấy trình độ của tôi có chút tiến bộ hơn so với phần 1phần 2.

Tôi vẽ tiếp một bức khác tặng anh chị Lộc và Phượng vì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn vô cùng khó khăn về mặt tâm lý. Lần này tôi quyết định vẽ một cặp vợ chồng nhân vật hoạt hình vì tôi thấy có nét rất giống với anh chị.

Vẽ tặng chị Phượng lần 2

Vẽ tặng chị Phượng lần 2

Tôi bắt đầu chuyển sang vẽ chì màu, đây là bức tôi vẽ tặng một người bạn.

Vẽ tặng chị Phượng lần 2

Tôi vẽ ngay sau thảm họa khủng bố Paris thứ 6 ngày 13/11/15. Vừa mang ý nghĩa hòa bình cũng là hòa bình trong mối quan hệ của tôi.

Tay nắm tay

Tay nắm tay

Tay nắm tay

Mời bạn đón xem phần 4.