Xem lại phần 1.

Phần này tôi post lại những hình mà tôi đã vẽ khi còn học phổ thông, nét vẽ còn chút ngây ngô, chủ đề chủ yếu là những nhân vật hoạt hình.

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Những bức vẽ cũ

Xem tiếp phần 3.