Gregson thở phào yên tâm - Chớ bao giờ coi thường một cơ hội, dù là nhỏ. - Đối với bộ óc lớn không có gì là nhỏ - Giọng Holmes triết lý. - Sherlock Holmes (Conan Doyle)

Giải một bài toán được đảm bảo rằng sẽ có lời giải thì chẳng khác nào trèo lên một ngọn núi mà ta đã nhìn thấy đỉnh và lại có người dẫn đường. Chân lý của toán học không phải thế, nó giấu mình kín đáo ở tận cùng con đường chưa có người khai phá. Hơn nữa, nơi đó chưa chắc đã là đỉnh cao nhất. - Giáo sư và công thức toán (Yoko Ogawa)

Một anh ngốc bao giờ cũng tìm được một anh ngốc hơn để khâm phục mình. - Sherlock Holmes (Conan Doyle)

Hai con cá nhỏ đang bơi cùng nhau và chúng tình cờ gặp một con cá lớn tuổi hơn đang bơi hướng ngược lại, gật đầu chào chúng và nói rằng “Chào buổi sáng, hai chàng trai trẻ. Nước hôm nay thế nào?” Hai con cá đó tiếp tục bơi một lúc nữa, và sau đó cuối cùng một con nhìn vào con còn lại rồi nói “Nước là cái quái gì?” - David Foster Wallace. Đọc trong tác phẩm “Sức mạnh thói quen” của Charles Duhigg.