Xem Phần 1, Phần 2.

Ứớc sao

Ước sao có bạn có bè
Có ba có má, có người yêu thương.
Ước sao khi ngủ có giường
Khi ăn có bát, đi đường có xe.
Ước sao sức khỏe tràn trề
Không đau bệnh yếu, lại thường vui ca.
Ước sao sống thọ tới già
Con chi cháu chít có nhà sống chung.
Ước sao đừng nghĩ mông lung
Mọi chuyện đơn giản khốn cùng cũng qua.
Ước sao có được cái nhà
Có căn bếp rộng, có buồng ngủ ngon.
Ước sao có được thằng con
Thêm nàng công chúa lon ton sớm chiều.
Ước sao bớt cảnh tiêu điều
Bớt đi đói rét, bớt người đau thương.
Ước sao đất nước thành vương
Cơm no chăn ấm dân thường hóa vua.

Pontoise, 27/4/17.