Bộ tác phẩm của Dan Brown tính đến thời điểm tôi viết bài này đã là 6 quyển. Tôi đã đọc 4 trong số chúng, còn lại 2 quyển gần đây nhất là chưa có đọc vì còn vướng bận nhiều thứ.

  • Pháo Đài Số (Digital Fortress), 1998
  • Thiên thần và ác quỷ (Angels and demons), 2000
  • Điểm dối lừa (The deception point), 2001
  • Mật mã Da Vinci (The Da Vinci code), 2003
  • Biểu tượng thất truyền (The Lost Symbol), 2009
  • Hỏa ngục (Inferno), 2014