Học làm thơ (phần 3)

| Xem Phần 1, Phần 2. Ứớc sao Ước sao có bạn có bè Có ba có má, có người yêu thương. Ước sao khi ngủ có giường Khi ăn có bát, đi đường có xe....

Học làm thơ (phần 2)

| Xem Phần 1. Vẽ Hết vẽ em xinh lại vẽ mình Cây chì nho nhỏ nét linh tinh Họa kia cứ ngỡ chẳng nên hình Ai ngờ nét vẽ hóa lung linh Nhìn người họa...

Học làm thơ (phần 1)

| Tôi và em Tôi buồn Bạn buồn Ai cũng lặng thinh Ai cũng một mình Trái tim lạnh giá im thinh Xích lại gần nhau rung rinh Tim đan xen tiếng thịch thình Rung động...