Hồi THCS, đầu mỗi tuần thì giáo viên tổng phụ trách (TPT) thường đọc bản tổng kết đầu tuần và xếp hạng các lớp, xong đến phần nhận xét và mời BGH lên để nhận xét. Năm ấy là lớp 8 (hay lớp 9 gì đấy), cô TPT bận đi công tác, cô có nói tôi lên thay cô đảm nhiệm phần đọc tổng kết này. Tôi đã nhận và còn làm “tốt hơn” thế.

Sau khi đọc xong bản tổng kết đánh giá, đọc điểm và liệt kê những học sinh vi phạm, chả hiểu sao tôi “bắt chước” rập khuôn cô TPT và nói “Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm về kiểm điểm và rút kinh nghiệm các học sinh này”. Sau khi nói xong, sống lưng tôi lạnh ngắt luôn vì sực nhớ sau lưng mình là 1 dãy các thầy cô đang ngồi, bên phải là BGH chiễm chệ và trước mặt là hàng trăm học sinh của hai khối lớp.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện ấy đều làm tôi thấy rùng mình không hiểu sao ngày xưa mình lại bá đạo dữ.