Danh sách gồm 11 quyển, được viết từ năm 2000 đến tận thời điểm hiện tại (2017). Những tựa sách có tiếng Việt là những sách đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam. Đây cũng là những sách mà tôi đã đọc. Những quyển còn lại tôi đang tìm đọc.

 1. Công tắc bão (Stormbreaker) (2000)
 2. Đỉnh tuyết (Point Blanc, tựa Mỹ: Point Blank) (2001)
 3. Hòn đảo bộ xương (Skeleton Key) (2002)
 4. Mắt đại bàng (Eagle Strike) (2003)
 5. Scorpia (2004)
 6. Ark Angel (2005)
 7. Snakehead (2007)
 8. Crocodile Tears (2009)
 9. Scorpia Rising (2011)
 10. Russian Roulette (2013)
 11. Never Say Die (2017)